Historia banku

Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy

Bankowy sektor spółdzielczy stanowił i stanowi obecnie istotny element polskiego systemu finansowego.

Z uwagi na tradycyjne związki z lokalną społecznością Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy skoncentrował się na bankowości detalicznej. Głównymi klientami banku są osoby fizyczne, rolnicy indywidualni oraz przedsiębiorcy. Za priorytetowe działanie uznawana jest obsługa samorządów terytorialnych, ich jednostek, zakładów i spółek.

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy został założony 3 stycznia 1985 roku jako Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie. Rozbudowując się sukcesywnie utworzył sieć 3 oddziałów – w Rucianem-Nidzie, w Piszu i w Białej Piskiej. W 1999 roku zostały przyłączone 3 banki spółdzielcze: z Orzysza, Piecek i Miłek. W 2000 roku przyłączono Bank Spółdzielczy w Wydminach.

Po połączeniu udział aktywów i funduszy własnych czterech banków przyłączonych był zbliżony do aktywów i funduszy Banku Spółdzielczego w Rucianem - Nidzie. Po łączeniach nastąpił okres centralizacji. Utworzono Centralę Banku w Piszu. Ze względów technicznych i logistycznych siedzibę banku przeniesiono do Pisza, a nazwę zmieniono na Bank Spółdzielczy Ruciane Nida.

Od 01 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Banku na Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy. 

30 września 2016 roku za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego nastąpiło prawne i organizacyjne połączenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszu (bank przejmujący) i Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie (bank przejmowany).
Od 01 października 2016 roku oba banki działają pod jedną nazwą jako WARMIŃSKO-MAZURSKI BANK SPÓŁDZIELCZY.

grafa.png

Weź kredyt dzisiaj, zacznij spłacać dopiero po  3 miesiącach

Przykład reprezentatywny

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania  (RRSO)  wynosi 14,87%, całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 10.000 zł, całkowita kwota do zapłaty 12.134,06 zł, oprocentowanie stałe 8,99%, całkowity koszt kredytu 2.134,06 zł (w tym: prowizja 0,00 zł, odsetki: 1.446,06 zł, ubezpieczenie na życie i od utraty pracy – 688,00 zł – Pakiet II).  Kredyt płatny w 36 ratach kapitałowo-odsetkowych, w tym: 35 rat po 317,94 zł i ostatnia rata w wysokości 318,16 zł.  Kalkulacja została dokonana na dzień 21.11.2022 r. na reprezentatywnym przykładzie.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzja i warunki kredytowania zależą od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.