Zmiana Taryfy Opłat i Prowizji dla Klientów Instytucjonalnych

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że ulega zmianie:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów instytucjonalnych, zwana dalej „Taryfą opłat i prowizji”.

Nowa Taryfa opłat i prowizji obowiązuje od dnia 15.07.2021r.

Główne zmiany dotyczą aktualizacji wysokości prowizji i opłat za świadczone usługi i wykonywane czynności.

Liczymy, że proponowane zmiany w Taryfie  opłat i prowizji spotkają się z Państwa akceptacją.

Pełny tekst Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku WMBS dla klientów instytucjonalnych dostępny jest w placówkach Banku.

W przypadku niezaakceptowania proponowanych zmian, mają Państwo prawo złożenia wypowiedzenia umowy zgodnie z trybem w niej określonym. Brak Państwa sprzeciwu wobec powyższych zmian do dnia wejścia ich w życie traktowany będzie jako ich akceptacja.

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy