WNIOSKI W PROGRAMIE DOBRY START

start1

Program Dobry Start to jednorazowe wsparcie dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny.

Od 1 lipca 2021 r. za pośrednictwem Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego można składać wniosek w ramach programu Dobry Start (300+). Wniosek dostępny jest w Systemie Bankowości Internetowej.

Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie Dobry Start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych – w miejsce gminnych i powiatowych organów administracyjnych.

Według nowych zasad, wnioski o świadczenie Dobry Start będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną od 1 lipca do 30 listopada 2021 r., a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

O programie Dobry Start:

Dobry Start to 300 zł na wyprawkę szkolną dla uczniów, bez względu na dochód rodziny.

Dla kogo?

Świadczenie dobry start przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia:

  • 20 roku życia;
  • 24 roku życia - w przypadku dzieci legitymujących się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności.

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie dobry start może otrzymać:

  • matka lub ojciec dziecka,
  • opiekun faktyczny dziecka, czyli osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka  – osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się. Osoba ucząca się to pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją lub ma od nich ustalone alimenty.

Jak złożyć wniosek?

Zaloguj się do Bankowości Internetowej i wybierz:

  1. w MENU po lewej stronie PROGRAM 300/500 PLUS;
  2. otrzymasz informacje o przekierowaniu do systemu Eximee (aby złożyć wniosek musisz wyrazić na to zgodę);
  3. Zostaniesz przekierowany na stronę na której należy wybrać opcję Złóż wniosek Dobry start - 300+
  4. na kolejnych etapach uzupełnij wniosek i wyślij go.

Więcej szczegółowych informacji na temat programu Dobry Start znajdziesz na stronie https://www.gov.pl/web/rodzina/dobry-start