USTAWOWE WAKACJE KREDYTOWE

Informujemy, że od 29 lipca 2022 r.  można wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego – wakacje kredytowe.

Kto może wnioskować o zawieszenie spłaty kredytu?

Konsument, który zaciągnął kredyt hipoteczny w walucie polskiej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych.

Wakacje kredytowe dotyczą kredytów zaciągniętych przed 1 lipca 2022 r., a których okres kredytowania kończy się po 31 grudnia 2022 r.

 

Na jaki okres konsument może zawiesić spłatę?

Można zawiesić spłatę łącznie do 8 miesięcy, tj.:

  • po 2 miesiące w okresie od dnia 01.08.2022 r. do dnia 30.09.2022 r.
  • po 2 miesiące w okresie od dnia 01.10.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
  • po 1 miesiącu w każdym kwartale 2023 r.

 

Jak się ubiegać o wakacje kredytowe?

Należy złożyć w Banku wniosek. Bank przyjmuje wnioski poprzez:

- system bankowości elektronicznej, gdy wniosek jest: 

  • fizycznie podpisany przez kredytobiorcę i załączony w formie skanu, albo
  • opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym w formacie dedykowanym dla plików pdf;

 - złożenie Wniosku w Placówce Banku

- dostarczenie Wniosku do Banku drogą mailową na dedykowaną skrzynkę wakacje.Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , gdy załączony do maila wniosek opatrzony jest kwalifikowanym podpisem elektronicznym Kredytobiorcy albo podpisany elektronicznie z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP

- przesłanie na adres Banku: Bank WMBS ul. Gizewiusza 2a, 12-200 Pisz, gdy złożony na wniosku podpis został poświadczony notarialnie 

 

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe

 

Wniosek powinien być podpisany przez co najmniej jednego z Kredytobiorców.

 

Wniosek powinien być złożony przed terminem płatności raty kredytu, o której zawieszenie wnioskuje Kredytobiorca, najpóźniej w dniu płatności raty.

Spłata kredytu zostanie zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem doręczenia wniosku do Banku.

Wniosek o wakacje kredytowe może dotyczyć tylko jednej umowy zawartej w celu nabycia nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych.

 

O czym należy pamiętać?

  • okres zawieszenia spłaty kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania
  • Bank nie pobiera opłat za zawieszenie spłaty kredytu; w okresie zawieszenia spłaty kredytu nie są naliczane odsetki ani pobierane opłaty inne niż z tytułu ubezpieczeń powiązanych z tą umową kredytu
  • okres kredytowania oraz terminy przewidziane w umowie wydłużą się o liczbę miesięcy, w których skorzystano z zawieszenia spłaty kredytu
  • informację o zawieszeniu spłaty kredytu Bank przekaże do Biura Informacji Kredytowej

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.