Przypominamy o potrzebie ustawienia kodu PIN dla płatności internetowych

Uprzejmie przypominamy, że na podstawie wymogów Dyrektywy PSD2 (ang. Payment Services Directive, unijna dyrektywa dotycząca usług płatniczych, której celem jest zwiększenie bezpieczeństwa konsumentów i lepsze chronienie ich przed nadużyciami finansowymi w obrocie bezgotówkowym) od stycznia 2021 roku przy realizacji płatności internetowych kartą płatniczą, funkcjonuje silne uwierzytelnienie.

Transakcja internetowe realizowane kartą płatniczą wymagają podania kodu PIN (który nie jest PIN-em do karty) oraz kodu SMS. Kod PIN można ustawić jednorazowo w portalu Kartosfera – www.kartosfera.pl.