Ograniczenia w płatnościach do/z Rosji i Białorusi

Szanowni Klienci,

w związku z dynamicznie zmieniającymi się sankcjami nakładanymi na Rosję i Białoruś informujemy, że Bank WMBS nie gwarantuje przeprowadzenia transakcji finansowych powiązanych z ww. krajami. Należy liczyć się z  odrzuceniem płatności przez Bank WMBS do/z ww. krajów.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z zapowiedziami, sankcje nakładane przez Unię Europejską, Stany Zjednoczone, inne organizacje międzynarodowe oraz przez poszczególne kraje, w zależności od rozwoju sytuacji, mogą podlegać dalszym rozszerzeniom.

Przykłady sankcji znajdą Państwo m.in. tutaj: https://www.sanctionsmap.eu/#/main