O Banku

Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy został utworzony 3 stycznia 1985 roku jako Bank Spółdzielczy w Rucianem-Nidzie.

Rozbudowując się sukcesywnie utworzył sieć 3 oddziałów – w Rucianem-Nidzie, w Piszu i w Białej Piskiej. W 1999 roku zostały przyłączone 3 banki spółdzielcze: z Orzysza, Piecek i Miłek. W 2000 roku przyłączono Bank Spółdzielczy w Wydminach.

01 stycznia 2007 roku nastąpiła zmiana nazwy Banku na Warmińsko-Mazurski Bank Spółdzielczy.

30 września 2016 roku nastąpiło połączenie Warmińsko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego z siedzibą w Piszu i Spółdzielczego Banku Ludowego w Olsztynie. Od 01 października oba banki działają pod nazwą naszego Banku jako Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy.