Magazyn Bank Wspólnych Sił (BWS)

miniaturka
NR 6 2017

W numerze m.in.:

 • Bank Spółdzielczy w Jaworze odróżniają od konkurencji wartości spółdzielcze: elastyczność, klarowność i uczciwość biznesowa. Do tego dbałość o tradycję przy sukce­sywnym wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań. Atutem Banku Spółdzielczego jest dobra komunikacja z klientem oraz bli­skość i znajomość otoczenia. Wyróżnia nas również to, że po­siadamy wielu udziałowców, którzy są mieszkańcami okolicy. I to jest jedna z tych spraw, na które chcę kłaść większy nacisk: umocnić fundamenty naszej instytucji dla korzyści z członko­stwa – mówi Jowita Martyniak-Lech, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Jaworze.
 • O Międzyzakładowym Pracowniczym Programie Emerytalnymrozmawiamy z Piotrem Chrzanowskim, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS S.A. oraz Tomaszem Sędkowskim, Prezesem Zarządu BPS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.
 • Adaptacyjne szkolenie dla nowych pracowników w Banku Polskiej Spółdzielczości.
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS wspierają Fundację Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, gdzie trwają prace nad sztucznym sercem dla dzieci. O działalności Fundacji rozmawiamy z dr. Janem Sarną, Dyrektorem Generalnym Fundacji.
 • Dotacje do szkoleń z Bazy Usług Rozwojowych.
 • Czy globalizacja jest problemem dla Banków Spółdzielczych? Gdzie bank może szukać swojej przewagi, by skutecznie działać na rynku? Rozmawiamy z dr Bogną Kietlińską, socjolog z Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
 • Jak działa Indywidualne Konto Zabez­pieczenia Emerytalnego (IKZE).
 • Działalność Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na 30 września br.
miniaturka
NR 5 2017

W numerze m.in.:

 • Bankowość mobilna gadżet czy obowiązkowe narzędzie dla klientów? - pytamy Prezesa jednego z Banków Spółdzielczych Grupy BPS , które wdrożyły to rozwiązanie.: "Uważamy, że podjęte rozwiązania w zakresie bankowości elektronicznej były decyzją słuszną, nawet jeśli efekty są początkowo mniejsze, niż się spodziewano. Efekt skali jest oczywiście bardzo potrzebny, ale w tym przypadku nie można opierać się tylko na liczbie funkcjonujących rachunków mobilnych, lecz przede wszystkim na efektach towarzyszących. Ważne jest, jak postrzega nas obecny i przyszły klient, który chce mieć pewność, że ma do czynienia z bankiem nowoczesnym i zarazem bezpiecznym. On chce mieć pewność, że nawet jeśli nie teraz, to może w przyszłości skorzysta z nowoczesnych rozwiązań już oferowanych przez bank - mówi Krzysztof Kajko, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie, który w swojej ofercie posiada bankowość mobilną."
 • Relacja z Forum Liderów Banków Spółdzielczych
 • Wizerunkowa kampania Banków Spółdzielczych z Grupy BPS
 • V edycja Programu TalentowiSKO
 • Podsumowanie udziału Banków Spółdzielczych z Grupy BPS w Programie Nowoczesne Zarządzanie Biznesem realizowanym na uczelniach wyższych w całej Polsce
 • zmianach wynikających z przepisów prawa w zakresie bezpieczeństwa informacji pisze Andrzej Guzik, ekspert ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego z Departamentu Bezpieczeństwa i Administracji Banku BPS
 • Stan wdrożenia pakietu MiFID II/MiFIR w polskim porządku prawnym a obowiązki komórki ds. zgodności (compliance) w banku - tekst Kamila Majewskiego z Biura Zarządzania Zgodnością Banku BPS
 • Działalność Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na koniec czerwca br.
 • Rozmowa z Prezesem Zarządu BPS Doradztwo S.A. Tadeuszem Widuchem nt. oferty sprzedaży energii elektrycznej kierowanej do Banków Spółdzielczych
miniaturka
NR 4 2017

W numerze m.in.:

 • Najlepsi w TalentowiSKO - Zwycięstwo w konkursie programu TalentowisSKO, to nie tylko pomysły oraz wytężona praca uczniów i nauczycieli, ale także duże zaangażowanie banków spółdzielczych, które patronują programowi w szkołach. Przedstawiciele banków opowiadają o zaangażowaniu w działalność szkół oraz o aktywności samych szkół, która przełożyła się na zajęcie pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach
 • Rosną potrzeby klientów - Sytuacja banków spółdzielczych zrzeszonych w Grupie BPS po pierwszym kwartale br.
 • O digitalizacji banków spółdzielczych w Europie - Relacja Darii Pawędy, Dyrektor Departamentu Bankowości Internetowej i Mobilnej w Banku BPS, która reprezentowała KZBS na spotkaniu Europejskiego Stowarzyszenia Banków Spółdzielczych
 • Polskie wakacje bankowców - Przedstawiciele banków spółdzielczych opowiadają, co warto zobaczyć w ich najbliższej okolicy, gdzie znaleźć nocleg i co zjeść. Wybór miejsca subiektywny
 • Niepokorny fotograf w podróży - Rozpoczynamy cykl porad o tym, jak fotografować na wakacjach i nie tylko. Autorem porad jest Jacek Bonecki, fotograf i podróżnik
miniaturka
NR 3 2017

W numerze m.in.:

 • Klient jest dzisiaj bardziej wymagający, oczekuje świadczenia usług na wysokim poziomie. Oczywiście standardem jest dostęp do usług bankowych przez internet i telefon, co daje nieograniczone możliwości  i nie jest zależne od lokalizacji. Właśnie w  tej przestrzeni widać największe zmagania konkurencji. Dlatego aktywność i umiejętności sprzedażowe pracowników, sprawność działania, rozwiązania proceduralne i organizacyjne dostosowane do zmieniających się warunków otoczenia oraz wymagań muszą być stale podwyższane  – mówi Izabela Herman-Mozolewska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Bartoszycach w rozmowie zatytułowanej „Klientów nie zostawimy bez pomocy"
 • Dobiega końca obecna kadencja Rady Zrzeszenia Banku BPS. Pytamy jej Przewodniczącego Edwarda Tybora, co zostało zrealizowane w Zrzeszeniu i co jest jeszcze do zrobienia
 • Konkurs „Bankowość mobilna w obiektywie" rozstrzygnięty, Prezentujemy nagrodzone zdjęcia
 • Ruszył program szkoleń dla nowo zatrudnionych pracowników w placówkach sprzedażowych Banku BPS
miniaturka
NR 2-2017

W numerze m.in.:

 • Powstanie Banku Polskiej Spółdzielczości było efektem dojrzałości uczestników do właściwego zdiagnozowania sytuacji Banków Spółdzielczych w ich działaniach indywidualnych i grupowych – mówi Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS w rozmowie z okazji 15-lecia działalności Banku zatytułowanej "Efekt dojrzałości"
 • Oddział Banku BPS w Chełmie po raz czwarty zorganizował bal charytatywny. Podczas licytacji padł kolejny rekord zebranych funduszy, które pomogą potrzebującym dzieciom
 • Naukowcy z Akademii Leona Koźmińskiego przeprowadzili badania z zakresu relacji banków i lokalnego biznesu. Wnioski z badań pokazują, ze Banki Spółdzielcze przyczyniają się do powstawania nowych przedsiębiorstw na lokalnych rynkach
 • Analiza wyników finansowych Banków Spółdzielczych z Grupy BPS za 2016 rok
 • Porady Jacka Boneckiego dla uczestników konkursu "Bankowość mobilna w obiektywie"
 • HCE w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS
miniaturka
NR 1-2017

W numerze m.in.:

 • Banki spółdzielcze są jednym z głównych spoiw lokalnych społeczności i stanowią podstawę finansowania dla rolników oraz mikro i małych przedsiębior­ców. Zatrudniają skromną kadrę pracowniczą i niestety borykają się z wieloma obowiązkami wynikającymi z nadmiaru obciążeń administracyjnych, co znacząco obniża ich możliwości finansowania i oferowania kredytu z konkuren­cyjną marżą. Jeśli wsparcie banków spółdziel­czych jako źródła finansowania polskiej gospodarki jest istotne, to sprawa złagodzenia obowiązków lub stosowania wyłączeń powinna być uznana za kwestię polskiej racji stanu – mówi Maciej Palej, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna­–Krynica-Zdrój w rozmowie „To, co małe, powinno być chronione”
 • Banki Spółdzielcze z Grupy BPS i Bank BPS w programie edukacji finansowej Nowoczesne Zarządzanie Biznesem. Rozmawiamy z Wal­demarem Zbytkiem – kreatorem programu, Wiceprezesem Zarządu Centrum Prawa Bankowego i Informacji i Warszaw­skiego Instytutu Bankowości
 • Kredyt na zakup maszyn formy URSUS w Banku BPS i w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS
 • Grupa BPS wykorzystała limit gwarancji FG POIG
 • Fintech – szansa czy zagrożenie dla współczesnej bankowości?
miniaturka
NR 9-2016

W numerze m.in.:

 • Rok 2017. Nadzieje czy obawy? - Piotr Lebiedziński i Daniel Piekarek, analitycy Departamentu Planowania i Analiz Banku BPS podsumowują rok w gospodarce oraz prezentują prognozy na następny rok
 • Bank BPS uruchomił rozwiązania, które znacznie poprawiają funkcjonalność kanałów internetowych i mobilnych bankowości elektronicznej. Z rozwiązań korzystają nie tylko klienci Banku, ale także zrzeszonych Banków Spółdzielczych. O wprowadzonych rozwiązaniach rozmawiamy z Dariuszem Olkiewiczem, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS
 • Sytuacja Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS po trzech kwartałach 2016 r.
 • Dobra praca na bank (spółdzielczy) - Banki Spółdzielcze przynoszą zyski, ale również troszczą się o stabilny rozwój w regionach i o swoich pracowników.  Osoby zatrudnione w Bankach Spółdzielczych są jednym z najcenniejszych ich zasobów
 • Ośrodek Narciarski w Kotelnicy to jeden z największych w Polsce kurortów narciarskich. Powstał dzięki uporowi i zaangażowaniu mieszkańców okolicy i Banku BPS
 • Pracownicy Banku BPS dzielą się wiedzą w ramach programu Giełda Wiedzy
 • Wyróżnienia dla Banku BPS w 2016 roku
 • SMS Merry Christmas czyli jak krótka wiadomość opanowała świat
miniaturka
NR 8-2016

W numerze m.in.:

 • Konkurujemy w warunkach szybkiego rozwoju technologii informatycznej. Powstają nowe kanały dostarczania usług finansowych. To ma bardzo silny wpływ na zachowanie klientów i jest dużym wyzwaniem dla banku" – mówi Maria Mścichowska, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Wąsewie w rozmowie pt. "Musimy być lokalnym centrum kompetencji i zaufania"
 • "Albo jesteśmy potrzebni naszemu państwu do realizacji pewnej polityki społecznej i rozumiemy, że to musi kosztować, albo idziemy w kierunku całkowitej komercji" – pisze Edward Tybor, Prezes Tatrzańskiego Banku Spółdzielczego
 • Rada dobrych praktyk – rozmowa z Piotrem Chrzanowskim, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS S.A., Wiceprzewodniczącym Rady ds. Mikro, Małych i Średnich Przedsiębiorców Związku Banków Polskich
 • Nowe profile Banku BPS Mobilnie w mediach społecznościowych
 • Paybynet i Invoobill w bankach spółdzielczych
miniaturka
NR 7-2016

 W numerze m.in.:

 • Banki spółdzielcze mogą wspierać szkoły w zakresie edukacji ekonomicznej. Dzięki Programowi TalentowiSKO, uczącemu dzieci i młodzież aktywności, kreatywności, wiary we własne siły, ma szansę powstać elita polskich menedżerów. Wiele Banków Spółdzielczych z Grupy BPS to wie. Warto być kolejnym
 • Biometria w bankowości spółdzielczej – nowy standard bezpieczeństwa czy zbędny gadżet? Rozmowa z Krzysztofem Łukaszukiem, Wiceprezesem Zarządu Banku w Bielsku Podlaskim i Urszulą Karpińską, Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa w Banku Spółdzielczym w Kielcach.
 • Skargi wnoszone przez klientów banków spółdzielczych do instytucji zajmujących się pozasądowym rozstrzyganiem sporów w sektorze finansowym stanowią ułamek procentu wszystkich wniosków kierowanych przeciwko bankom
 • Działalność Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS S.A. według stanu na koniec pierwszego półrocza 2016 roku
 • Krajowy Fundusz Szkoleniowy – dotacje na szkolenia i rozwój pracowników banków spółdzielczych
miniaturka
NR 5-6-2016

W numerze m.in.:

 • 22 sierpnia br. rozpocznie się kampania reklamowa promująca Wygodny Kredyt w Bankach Spółdzielczych z Grupy BPS. Pod wspólną nazwą marketingową Banki Spółdzielcze będą mogły proponować swoim Klientom kredyty gotówkowe aktualnie dostępne w ofercie Banku
 • Nowoczesne technologie sprzedaży ubezpieczeń komunikacyjnych są idealnym narzędziem do zwiększenia przychodów Banków Spółdzielczych Zrzeszenia BPS
 • Innowacyjne MŚP nie zapłacą za gwarancje. Bank BPS i Banki Spółdzielcze mogą udzielać kredytów zabezpieczonych gwarancjami de minimis dla przedsiębiorstw innowacyjnych ze środków Funduszu Gwarancyjnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
 • Bank BPS świadczy usługi maklerskie jako agent firmy inwestycyjnej Domu Maklerskiego Banku BPS S.A.
 • W Banku Spółdzielczym dużym ułatwieniem jest możliwość kontaktu na miejscu nawet z prezesem banku, który jest przecież osobą decyzyjną, jeśli chodzi o przyznanie kredytu czy finansowanie tej bądź innej działalności. Na pewno nie ma takiej opcji w oddziale banku komercyjnego - mówi Kazimierz Mikołajczak, Prezes PPH Mika, w wywiadzie zatytułowanym „Zdrowy biznes z bankiem"
miniaturka
NR 4-2016

W numerze m.in.:

 • "W trudnych czasach najlepiej poradzi sobie silna kapitałowo grupa o ugruntowanej pozycji, posiadająca sprawnie działające systemy bezpieczeństwa i odpowiednio wysoki kapitał, który jest buforem pozostającym w jej dyspozycji" - mówi Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS w rozmowie "System dobry na trudne czasy"
 • III edycja Programu TalentowiSKO zakończona
 • Sytuacja Zrzeszenia BPS w początkowym okresie funkcjonowania Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • FATCA - zbliża się termin pierwszego raportowania
miniaturka
NR 3-2016

W numerze m.in.:

 • Jeśli klient nie chce przyjść do placówki, my przyjedziemy do jego domu, zakładu pracy czy innego miejsca. Dziś doradca musi wykorzystywać jeszcze jedną rzecz, aby pozyskać klienta – są to nogi – mówi Paweł Kapel, Prezes Banku Spółdzielczego w Lubaczowie
 • Banki w Polsce w komunikacji z klientami chętnie korzystają z możliwości, jakie daje Facebook. Jak Banki Spółdzielcze prezentują się na Facebooku? Jak prowadzić profil banku? O doświadczeniach z Facebookiem opowiadają przedstawiciele trzech banków spółdzielczych
 • Outsourcing obowiązków ABI - oferta Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej dla Banków Spółdzielczych
miniaturka
NR 2-2016

W numerze m.in.:

 • "W miarę dojrzewania organizacyjnego Systemu Ochrony obaw będzie coraz mniej, a korzyści, jakie daje uczestnictwo, poprawią wzajemne zaufanie. Z czasem do tych rozwiązań przyzwyczaimy się na tyle, że uznamy je za oczywiste. A rozwiązania te oparte są przecież na naczelnych zasadach spółdzielczości: współdziałaniu i solidarności" – mówi Sławomir Czopur, Prezes Zarządu Spółdzielni Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS
 • Podsumowanie działalności Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS w 2015 roku
 • Kredyt obrotowy pod dopłaty bezpośrednie i kredyt dla MŚP z gwarancją finansowaną ze środków funduszu gwarancyjnego POIG w Bankach Spółdzielczych Grupy BPS
 • Profil Banków Spółdzielczych z Grupy BPS „Najbliżej Ludzi" wyróżnia się na Facebooku
 • Platforma e-Nauka rośnie w siłę
 • Pozaodsetkowe koszty kredytu w ustawie o kredycie konsumenckim
miniaturka
NR 1-2016

W numerze m.in.:

 • "Liczę, że System Ochrony oraz dobra współpraca z Bankiem Zrzeszającym umożliwią korzystanie z efektu skali i to jest okazja, którą trzeba wykorzystać" – mówi Kazimierz Grabczuk, Prezes Zarządu PS Banku Spółdzielczego w rozmowie „Argumenty przeważają za Systemem Ochrony"
 • Relacja z Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Systemu Zrzeszenia BPS i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku BPS S.A.
 • Debata o obciążeniach banków spółdzielczych w Polskim Towarzystwie Ekonomicznym
 • Co czeka polską gospodarkę w tym roku – analiza Piotra Lebiedzińskiego i Daniela Piekarka, analityków Departamentu Planowania i Analiz Banku BPS.
miniaturka
NR 12/2015

W numerze m.in.:

 • "Sukces ma wielu ojców, a w naszym przypadku jest to zespół zaangażowanych pracowników Hexa Banku Spółdzielczego. Czasami mały pomysł przelany w wiarę i zaangażowanie daje zdumiewające efekty. Cieszę się, że udało nam się skompletować zgraną drużynę, która wie, jakie są cele, ale też widzi efekty swojej pracy" – mówi Piotr Kaczyński, Prezes Zarządu Hexa Banku Spółdzielczego, zdobywca tytułu Super Lidera w konkursie „Najlepszy Bank Spółdzielczy zrzeszony z Bankiem BPS S.A."
 • Pytamy Liderów Grupy BPS, jak osiągnąć sukces w biznesie w obecnym, dość trudnym dla banków okresie i prezentujemy nowych Prezesów Banków Spółdzielczych w Zrzeszeniu BPS
 • Oferta strony WWW dla Banków Spółdzielczych spójnej z szablonem strony Grupy BPS
miniaturka
NR 11-2015

W numerze m.in.:

 • „IPS ma przede wszystkim zapewnić ochronę płynności i wypłacalności każdego uczestnika systemu, a w konsekwencji całego Zrzeszenia. To koncepcja solidarnego, wzajemnego gwarantowania zobowiązań przez uczestników systemu, zakładająca utworzenie funduszu pomocowego i stworzenie mechanizmów monitorowania ryzyka w Zrzeszeniu. Wydaje się, że jest to optymalne rozwiązanie, jeśli chodzi o rozwój i bezpieczeństwo bankowości spółdzielczej” – mówi Leszek Gierszon, Prezes Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu w rozmowie zatytułowanej „Na rezultaty trzeba będzie poczekać"
 • Kredyt na innowacje technologiczne w ofercie Grupy BPS
 • Nowelizacja prawa bankowego w zakresie BTE
 • Wyniki banków spółdzielczych za III kwartał br.
 • Bankowa Grupa Doradcza - konsorcjum kancelarii prawnych dla banków spółdzielczych
 • Nowa oferta audytu dla banków spółdzielczych
miniaturka
NR 10/2015

W numerze m.in.:

 • "Uważam, że przystąpienie do systemu ochrony jest na dzisiejszym etapie rozwoju bankowości i koniecznością, i szansą. Koniecznością, bowiem przy niewielkim udziale sektora w rynku usług bankowych jedynie jako dobrze zorganizowana biznesowo Grupa możemy poprzez efekt skali osiągać efektywność i konkurencyjność porównywalną do tej w sektorze. Szansą, bowiem klienci od zawsze traktują nas jako jedną grupę. Logiczne więc, że zmierzamy w kierunku gwarantowania sobie wzajemnie płynności i bezpieczeństwa" - mówi Teresa Kudlicka, Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Płońsku
 • Zasady BHP w bankowości mobilnej
 • Pomóżmy polskim szkołom na Litwie
miniaturka
NR 9/2015

W numerze m.in.:

 • "Konkurencja nie jest dla nas nowością ani zagrożeniem. W takich warunkach funkcjonujemy od 1989 roku. Nie mogę powiedzieć, że nie mieliśmy z nią żadnych kłopotów czy też nie odczuwamy jej skutków. (...) Ale mamy wyższą sprawność działania wynikającą z bliskich partnerskich relacji z klientami i to jest naszą przewagą" – mówi Czesław Swacha, Prezes Zarządu Warszawskiego Banku Spółdzielczego
 • Sytuacja finansowa Banków Spółdzielczych w Grupie BPS w pierwszej połowie 2015 roku
 • Trzecia edycja Programu TalentowiSKO rozpoczęta!
miniaturka
BWS 7-8 2015

W numerze m.in.:

 • Wakacje to dla niektórych banków spółdzielczych czas względnego spokoju. Niektóre jednak pracują intensywniej. Obroty w tym czasie zwiększa Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku, który w czasie letnim musi zadbać o spokojny wypoczynek turystów i np. pilnować, by w bankomatach nie zabrakło gotówki. O pracy banku w okresie wakacyjnym rozmawiamy z Tadeuszem Turem, Prezesem Zarządu Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Giżycku w rozmowie „W wakacje panuje wzmożony ruch”
 • Zakończył się ostatni etap prac parlamentarnych nad Ustawą o zmianie ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających oraz innych ustaw. Prezydent podpisał ustawę 20 lipca br.
 • Relacja z obchodów Święta Spółdzielczości Bankowej
 • Kampania Banków Spółdzielczych z Grupy BPS „Wygodny kredyt gotówkowy”
miniaturka
NR 6-2015

W numerze m.in.:

 • Mała Szkoła Podstawowa w Lisiowólce, wspierana przez Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim wygrała tegoroczny konkurs TalentowiSKO „Dziś oszczędzam w SKO, jutro w Banku Spółdzielczym". O współpracy ze szkołą oraz o sytuacji w regionie, w którym działa Bank Spółdzielczym w Radzyniu Podlaskim rozmawiamy z Romanem Domańskim, Prezesem Banku
 • Druga edycja Programu TalentowiSKO zakończona, konkursy rozstrzygnięte
 • Zgromadzenie Prezesów Banków Spółdzielczych i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A.

Kursy walut

Kursy walut2018-03-23 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.0927
1 USD3.3163
1 CHF3.4754
1 GBP4.6803
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,65
WIBOR 3M - średnia 1,72
WIBOR 6M - średnia z grudnia 1,81
więcej