Gwarancja de minimis BGK (PLD)

Content DIV 172127

Gwarancja de minimis BGK 

Bank WMBS na podstawie porozumienia o współpracy zawartego z Bankiem BPS, do umowy o współpracy pomiędzy Bankiem BPS a Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) w zakresie portfelowej linii gwarancyjnej de minimis (PLD) ma możliwość udzielania mikro, małym i średnim firmom, kredytów z wykorzystaniem gwarancji BGK. Przedmiotowa Umowa została zawarta w ramach rządowego programu "Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK".

Kredytobiorcy mogący skorzystać z gwarancji BGK:
Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, posiadający status rezydenta, dla których Bank dokona pozytywnej oceny zdolności kredytowej.

Kredyty objęte gwarancją BGK

Kredyty obrotowe:

  • Kredyt w rachunku bieżącym
  • Kredyt obrotowy - nieodnawialny w rachunku kredytowym w tym również "Szybka gotówka dla firm"
Kredyty inwestycyjne:
  • Kredyt inwestycyjny

Przedmiot kredytowania
Kredyty obrotowe objęte gwarancją BGK de minimis mogą być przeznaczone wyłącznie na bieżące finansowanie działalności gospodarczej lub na inne cele rozwojowe natomiast kredyty inwestycyjne mogą być przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych mających na celu stworzenie nowego lub zwiększenie istniejącego majątku trwałego przedsiębiorcy

Wysokość gwarancji BGK
Gwarancja zabezpiecza 60% kwoty udzielonego kredytu, przy czym maksymalna kwota gwarancji to aż 3.500.000zł.

Waluta udzielanych kredytów
Kredyty udzielane są wyłącznie w PLN.

Okres ważności gwarancji
Gwarancja BGK de minimis udzielana jest na okres nie dłuższy niż:

  • na okres 27 miesięcy  - w przypadku kredytów obrotowych,
  • na okres 99 miesięcy  - w przypadku kredytów inwestycyjnych
i obejmuje okres kredytowania wydłużony maksymalnie o trzy miesiące.

Zasady uzyskania gwarancji BGK
Wszystkie formalności związane z uzyskaniem gwarancji BGK wraz z oceną zdolności kredytowej dokonywane są w Banku.

Kursy walut

Kursy walut2018-07-20 obowiązuje od godziny: 16:00
1 EUR4.1877
1 USD3.5763
1 CHF3.5710
1 GBP4.6663
więcej

Stawki referencyjne

WIBOR 1M - średnia 1,64
WIBOR 3M - średnia 1,70
WIBOR 6M - średnia z czerwca 1,78
więcej